error
error

ПРИНЦИПИ

Тази тетрадка съдържа правила за писане, подготвителни упражнения и система за изписване на българската азбука с главни печатни букви. Приложен е и образец за писане на азбуката в краснописен стил, подготвен от графичния дизайнер и калиграф Йордан Желев.

При създаването на цялостната концепция по писане сме се водили от четири основни принципа:

1. Особености на мускулите – Писането е сложен процес, тъй като в него участват всички мускули на ръката. Основната функция на дланта и на пръстите на ръката е свързана със свиване и със захващане. Поради това мускулите на ръката работят по-добре, когато пръстите се свиват, а не когато се разпускат. При съставянето на упражненията по писане и при определяне на посоката при изписването на всеки елемент от буквите сме се съобразили с особеностите на мускулатурата на човешката ръка.

2. Последователността при изписването на елементите на всяка буква е съобразена с осигуряването на видими полета за работа.

3. Сведено е до минимум изписването на елементи срещу писеца.

4. Икономия на движенията – навсякъде, където е възможно, последователните елементи се изписват, без да се вдига писецът от листа.

При създаването на тетрадката за пишещи с лява ръка сме се ръководили от същите принципи, съобразявайки се със затрудненията, които произтичат от факта, че писането на текстове в българския език е от ляво надясно. Относно последователността при изписване на елементите на буквите сме се консултирали с учители, които преподават на първокласници, включително и с учители, които пишат с лява ръка.

Препоръчваме по време на писане да се работи с добре подострен молив. Листоветете за упражнения и за писане на азбуката са неразчертани, формат А4.

Заниманията по писане са самостоятелни и не са свързани с основните теми в учебника. Идеята е да се формира отношение към писането като към отделно изкуство, затова изписването на елементи, букви и думи не е свързано и подчинено на упражненията по граматика.

Предложената от нас система за писане с главни печатни букви е специално разработена от калиграфи и графични дизайнери през 1992 г. за занятията по писане в Училище по българска култура в Сладка вода, обл. Варна, България. Тази система е алтернативна на популярния краснописен стил и спомага при постепенното формиране на почерка на детето. По нея могат да работят деца от всички възрасти, а също и всеки, който иска да подобри и усъвършенства почерка си.

error
error
error