error
error

КОЙ СЪМ АЗ? КЪДЕ ЖИВЕЯ? ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

Аз съм дете. Имам майка и татко. Живея в нашия дом. Нашият дом се намира на улица.................................номер......... в............................................

Около нас живеят много хора. Ние се разбираме с тях, като си говорим. А можем ли да се разбираме с всички хора по земята? – Различните народи говорят различни езици. Ние говорим на.........................език. В момента учим български език. България е държава. Тя е малка, но красива и плодородна.

Ние живеем на планетата Земя. А какво е Земята? – Земята е едно огромно кълбо. Върху него има вода (океани, морета, реки, езера) и суша (равнини, планини, пустини). Във водата живеят риби, раци, медузи, растат водорасли. На сушата живеят птици, бозайници, насекоми, влечуги и ние, хората. На сушата растат треви, мъх, дървета, плодове, зеленчуци.

Сушата е разделена от водата на големи и малки острови. Най-големите острови се наричат континенти. Континентите са 7:

error
  • Европа
  • Азия
  • Африка
  • Северна Америка
  • Южна Америка
  • Австралия
  • Антарктида
error

България се намира в континента Европа, на Балканския полуостров. На изток граничи с Черно море.

error
error