error
error

ЛУНА

error

Луната е спътник на Земята. Луната обикаля Земята за 27 дена и 8 часа. Луната е обърната към Земята винаги с едната си половина. Другата половина никога не се вижда от Земята.

error
error

През времето, за което Луната обикаля Земята, я виждаме по различен начин. Виждаме я тънка като сърп, кръгла като пита или наполовина. Това е така, защото, докато Луната обикаля Земята, Слънцето осветява различна част от нея.

Когато Луната застане точно пред Слънцето, скрива неговата светлина. Там, където пада нейната сянка, на Земята става тъмно. Наблюдава се слънчево затъмнение.

error
error

Когато при пълнолуние Луната попадне в сянката на Земята, слънчевите лъчи не достигат до нея. Тогава Луната става невидима за нас. Това явление се нарича лунно затъмнение.

Когато има пълнолуние, Луната прилича на човешко лице. Това е така, защото виждаме сенките на планините и кратерите по нейната повърхност.

error
error