error
error

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

error
error

Хората са различни, но телата им са устроени по еднакъв начин.

Как стоим прави? – В човешкото тяло има около 200 кости. Всички те са свързани и образуват скелета. Скелетът има защитни и опорни функции. Някои кости предпазват от повреждане важни органи на тялото – например костите на гръдния кош предпазват сърцето и белите дробове.

error

Черепът се състои от 30 черепни кости, които са здраво свързани помежду си.

error

Ставата е място, където се събират две кости. При ставата костите се движат (като панти на врата). Сухожилията са ленти, които придържат костите. Важни вътрешни органи в човешкото тяло са: белите дробове, сърцето, бъбреците, стомахът, черният дроб. За човека е важно да има нормални сетива: слух, зрение, обоняние, вкус, осезание.

error

Сетивата, цялото човешко тяло и всички дейности в него се командват от мозъка. Мозъкът получава и изпраща безброй съобщения на тялото. Различните части на мозъка вършат различна работа. Например – паметта избира важната информация и я запазва.

error

Как се движим? – Ние можем да се движим, защото към костите ни са прикрепени мускули. Всяка става има два мускула, които работят последователно.

error
error

Сърцето също е вид мускул. То работи самостоятелно, без да спира през целия ни живот – от преди да се родим до самата ни смърт.

Какво става с храната, която изяждаме? – Ние дъвчем храната със зъбите си. В устата се отделя слюнка и така по-лесно храната стига до стомаха. В стомаха има сокове, които разграждат храната на малки части. Това действие се нарича храносмилане. Полезните вещества преминават от храната в кръвта чрез криволичеща тръба, наречена тънко черво. Остатъците от храната навлизат в друга тръба, наречена дебело черво, и оттам се изхвърлят от организма. Други остатъци от храната се отстраняват при преминаването на кръвта през бъбреците.

Как се движи кръвта? – Човешкото сърце действа като помпа. То изпомпва кръв в една тръба и я засмуква през друга. Кръвта тече по цялото тяло по гъвкави тръбички, наречени кръвоносни съдове. Кръвта пренася хранителни вещества към черния дроб. Той обработва тези хранителни вещества и така те са готови за усвояване от организма. Кръвта също така се бори с микробите в човешкото тяло, които могат да ни разболеят. Кръвта съдържа специални частици, които обгръщат микробите и ги убиват.

error
error