error
error

ПРОИЗХОД НА ЧОВЕКА

Първите хора са се появили на Земята преди милиони години. Някои учени твърдят, че човекът е произлязъл от маймуната. Други учени твърдят, че хората са произлезли с помощта на същества от друга планета. В Библията (една от свещените книги) пише, че Бог е направил човека от кал и му е вдъхнал живот.

В наши дни всички хора се класифицират към вида хомо сапиенс (разумен човек). Най-старите следи от дейността на първите хора са открити в Източна Африка (в днешните държави Танзания и Етиопия), а също и в Централна Азия. Те са се прехранвали с лов, риболов и земеделие. Живеели са в пещери, изработвали са каменни сечива и оръжия, ползвали са огъня. Създали първите произведения на изкуството – пещерните рисунки.

Преди вида хомо сапиенс са съществували някои преходни между маймуната и човека биологични видове:

error

австралопитек

австралопитек (южна маймуна) – населявал е централните и южни части на Африканския континент.

error

хомо хабилис

хомо хабилис (сръчен човек) – населявал е Южна Африка. Служил си е с кремъчни оръжия.

error

питекантроп

питекантроп (маймуночовек) – населявал е Източна Азия. Анатомично е по-близко до човека.

error

неандерталец

неандерталец (останките му са намерени в долината Неандертал в днешна Германия) – от неандерталеца не е произлязъл видът хомо сапиенс, но е бил много сръчен и е изработвал по-съвършени каменни оръжия и сечива. Не е изяснено защо неандерталецът не е просъществувал като вид.

error

кроманьонец

кроманьонец (разумен човек, останките му са открити в пещерата Кроманьон във Франция) – живеел в организирани групи, открил земеделието.

error
error