error
error

ИСТОРИЯ НА ЗЕМЯТА

error

Планетата Земя се образувала преди повече от 4 милиарда години. През първите един милиард години на Земята нямало растения и животни. Цялата планета била покрита с вода. Във водата се появили първите живи организми, а след това и първите морски растения, които започнали да отделят кислород. След това са се появили и първите морски животни. В резултат на вулканична дейност и на разместване на земните пластове постепенно се образували сушата и планините. Рибите били първите животни с гръбнак. С увеличаване на сушата и на растителността в нея се появявали все повече живи същества. Постепенно израснали много видове растения, които послужили за храна на първите сухоземни животни. След време Земята се изпълнила с много видове животни – влечуги, земноводни, птици и бозайници.

error
error