error
error

ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА

Влажните тропически гори около екватора покриват огромна територия. Повече от половината видове животни на планетата живеят в тези гори. Хората изсичат и унищожават тропическите гори и хиляди животни в тях са застрашени от изчезване. Някои хора секат дърветата, за да ги продават, други разчистват земята, за да отглеждат растения за храна. Когато горите бъдат изсечени и изгорени, животните остават без подслон и храна. Повечето от тях умират от глад. Изсичането на горите постепенно променя климата на Земята, причинява суша, променя ветровете и дъждовете. Така се образуват пустини и райони, в които хората не могат да живеят вече.

error

Хората унищожават много растения и животни, като изхвърлят отровни отпадъци в реките, езерата и моретата. Непречистени води, мръсен въздух от заводи и автомобили причиняват зарази, болести и смърт.

Как да осигурим безопасността на дивите животни? – В много страни хората се замислят и създават природни резервати, където животните са в безопасност и живеят в естествената си среда. В много страни има закони, които забраняват лова и сеченето на горите, изхвърлянето на отровни отпадъци, непречистени води и замърсяването на въздуха. Всеки човек би могъл да се замисли какво да направи, за да ограничи замърсяването на природата.

error
error