Условия за ползване

Тези общи условия представляват Договор между Вас и bgezik.info, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на изброените по-долу условия. Настоящите общи условия Ви обвързват единствено като Потребител на сайта bgezik.info. Със зареждането на интернет страницата на bgezik.info Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължавате да ги спазвате.

При условие, че не сте съгласни с всички Общи условия, изброени по-долу, моля, не използвайте сайта bgezik.info.

„Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта bgezik.info.

Авторски права

Всички изображения, графики, текстове, аудио, видео, софтуер, конфигурация и дизайн, които са достъпни на тази страница, са обект на авторски права и изключителна собственост на авторите на този продукт, които си запазват всички права върху въпросните произведения.

Освен за използване на страницата като образователен продукт при спазване изискванията на приложимото законодателство, използването на което и да е от произведенията или на части от произведение, включително но не само възпроизвеждането, разпространението, публичното представяне или изпълнение, излъчването по безжичен път, предаването и препредаването чрез кабел, дигиталното предаване, превеждането на друг език, изменението или адаптирането, вносът и износът на копия, са строго забранени и биха нарушили правата на интелектуална собственост на авторите и съгласно българското или други приложими законодателства може да доведат до носене на административно-наказателна или наказателна отговорност на нарушителя, включително отговорност за имуществени вреди и за нарушаване на авторски права.

Промени

bgezik.info си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Ако имате въпроси, за които не намирате информация, пишете ни чрез формата за контакт: koinokoinov@abv.bg

Обратно към началната страница