error
error

В ИЛИ ВЪВ; С ИЛИ СЪС

Пред думи, които започват с буква Ф или В пишем ВЪВ.

Във фурната се пече вкусна баница. Аз живея във Варна.

В останалите случаи сепише В.

В сряда ще ходя на театър.

Пред думи, които започват с буква С или З, се пише СЪС, а в останалите случаи се пише С.

Мама пие кафето си със захар.

Учителят със спокоен глас ми обясни къде съм сбъркал. С най-голямо удоволствие ще ти помогна!

Упражнения към тема В ИЛИ ВЪВ; С ИЛИ СЪС

1. Попълнете празните места в текста с думите В, ВЪВ, С или СЪС.

На път

Пътувахме ___________ влака за град Русе. ___________ купето имаше жена __________ куфар и младеж __________ сак. Багажът ни беше _________ фургона. Обядвахме _________ вагон-ресторанта.

2. Поправете грешките.

Зъбите се мият със четка, а ръцете – с сапун. С ски се ходи в планината, а със пояс се влиза в водата. Зайчето се храни с зеле, а сърничката с трева.

3. Подредете думите така, че да се получат изречения. Запишете изреченията.

шега, здравето, със, не, бива

слама, със, не, огън, се, гаси

в, вкусен, ври, гърнето, боб

сок, във, има, всяко, стъбълце

с, времето, приятна, минава, бързо, компания

error
error
error