error
error

ДУМИ С Й, Ю, Я

Думи с Й

йод

йога

чай

мой

свой

лайка

майка

чайка

гайка

грейка

пий

пей

тичай

скачай

играй

кой

някой

никой

брой

безброй

Йоан

Йосиф

Йордан

Йоцо

Йонко

Думи с Ю

юг

юни

юфка

ютия

юрган

юнак

юзда

юноша

юрта

люто

юли

кюфте

тютюн

пюре

трюм

люляк

зюмбюл

дюля

люлка

тюлен

Юлия

Любен

Любов

Любомир

Панагюрище

Думи с Я

ям

яка

яке

ято

яре

ясла

ясно

ярко

ярост

явор

яздя

ягуар

яйце

ягода

ядка

ядро

ябълка

януари

шия

пея

мия

сея

светя

воля

Яна

Янко

Ясен

Катя

Мария

Румяна

Упражнения към тема ДУМИ С Й, Ю, Я.

1. Поставете различни букви така, че да получите колкото може повече нови думи. пример: вей, пей, сей

___айка

___айка

___айка

___айка

___ой

___ой

___ой

н___кой

н___кой

ю___и

ю___и

___ия

___ия

___ия

___ея

___ея

___ея

2. В следните думи има пропусната по една буква Й, Ю или Я. Досетете се коя е и попълнете думите.

ма___ка

л___лка

д___ля

Мари___

гре___ка

___ога

___ни

свет___

нико___

___рган

___г

___бълка

___йце

безбро___

___года

___здя

___ноша

ча___

___сно

т___т___н

скача___

___ордан

игра___

к___фте

___оан

___нак

вол___

___м

___то

Кат___

3. Подредете правилно буквите и запишете думите.

дой –

йок –

чайти –

тясве –

каюф –

перю –

кая –

дакя –

кнаю –

калай –

кайма –

киной –

лялюк –

шоюна –

тюло –

коря –

ируаня –

ями –

пйи –

йеп –

йграи –

люмбюз –

иютя –

нелют –

епя –

гуаря –

дояр –

error
error
error