error
error

ОБЕЗЗВУЧАВАНЕ

Трябва да внимаваме как се пишат някои думи.

пише се:

кораб

молив

враг

мраз

кафяв

гълъб

младеж

град

а не:

корап

молиф

врак

мрас

кафяф

гълъп

младеш

грат

защото казваме:

кораби

моливи

врагове

мразовит

кафяво

гълъби

младежи

градове

Когато се съмняваме в правописа, можем да направим проверка чрез произнасяне на други варианти на думата.

Упражнения към тема ОБЕЗЗВУЧАВАНЕ

1. Поставете липсващите букви в края на думите.

В или Ф

кри__

пра__

доби__

жира__

паметли__

красноречи__

Ж или Ш

гара__

годе__

боту__

гърме__

пълне__

младе__

З или С

капри__

га__

бър__

сме__

гла__

кафе__

2. Заменете съгласните Б, В, Г, Д, Ж, З със съответните П, Ф, К, Т, Ш, С. Кои нови думи получихте? Запишете ги.

жило – шило

жумя – _____

жал – _____

ден – _____

кука – _____

фино – _____

вал – _____

гора – _____

гол – _____

бесен – _____

крива – _____

тесен – _____

гара – _____

дом – _____

змей – _____

зърна – _____

тиня – _____

права – _____

Опитайте се да съставите изречения с новите думи.

3. Напишете правилните букви в края на думите.

Б или П

гълъ____

кора____

микроско____

ръ____

бо____

по____

Г или К

малъ____

Бо____

фла____

дра____

пе____

кръ____

Д или Т

запа___

биле____

мла____

съсе____

бра____

шокола____

4. Попълнете колонките.

един

лъв

картоф

_________

_________

_________

таралеж

_________

домат

много

лъвове

_________

зъби

_________

гласове

_________

влакове

_________

едно малко

лъвче

_________

_________

рогче

_________

_________

_________

_________

error
error
error