error
error

УДАРЕНИЕ

Ударението е свързано със сричката. Например при изговарянето на думата година, която се състои от три срички (го-ди-на), втората сричка се произнася с по-голяма сила на гласа. Затова казваме, че в думата година ударението пада върху сричката -ди. Изговарянето на една сричка в думата с по-голяма сила на гласа наричаме ударение. Такива срички наричаме ударени, а гласните в тях – ударени гласни.

Съществуват думи, които се пишат с еднакви букви, но се изговарят с различно ударение.

вълна – вълна

кален – кален

пара – пара

било – било

стена – стена

роден – роден

Запомнете ударението на следните думи:

наука, научен, албум, адрес, училище, родина, чинар, политика

error
error