error
error

ГЛАСНИ

A a

Ъ ъ

Е е

И и

О о

У у

В българския език гласните звукове са шест.

Упражнения към тема ГЛАСНИ

1. Оградете само гласните.

О Л Щ А И М Ф Ъ Р С Т У Ч Е П В З

2. Свържете всяка главна буква със съответната ѝ малка.

О и У е И ъ Е а Ъ о А у

3. Запишете с ръкописни букви:

 • A _________
 • И _________
 • Ъ _________
 • а _________
 • и _________
 • ъ _________
 • Е _________
 • О _________
 • У _________
 • е _________
 • о _________
 • у _________

4. Подчертайте гласните букви в следното изречение:

У дома часовник трака с лъскави стрелчици.

5. Някои гласни могат да бъдат самостоятелни думи. Открийте ги и ги подчертайте.

Татко е на работа, а аз и брат ми сме у дома.
О, колко е красива гората през есента!

Коя гласна липсва в изреченията?

6. Опитайте се да получите нови думи, като промените подчертаната гласна в думите.

 • кола –_____
 • век – _____
 • река –_____
 • пирон – _____
 • лъв – _____
 • ток – _____
 • път – _____
 • сам – _____
error
error
error