error
error

ГЛАГОЛЪТ СЪМ

аз съм

ти си

той е

тя е

то е

ние сме

вие сте

те са

Аз съм българче.

Ти си ученик.

Той е българин.

Тя е красива.

То е ясно!

Ние сме от Варна.

Вие сте добре дошли.

Те са верни приятели.

Упражнения към тема ГЛАГОЛЪТ СЪМ

1. Открийте в текста и подчертайте формите на глагола СЪМ. пример: Димитър Иванов е учител, а Невена и Георги са ученици.

Сняг през нощта

навалял е навън

и цял е светът

като гледан насън.

Бели са всички

комини, градини,

толкова бели,

че малко са сини.

И не само дърветата –

всичко е бяло

и всичко така

в белота се е сляло,

че ако вземем рисувателен лист

и го оставим почти целия чист

би могло да се каже:

Това зимен пейзаж е!

2. Попълнете изреченията с подходящи форми на глагола СЪМ.

Ти _____________ от България, нали?

Тя _____________ сигурна, че ще се справи.

Аз _____________ готов със задачите и ще си почина.

Вие _____________ добри деца.

Те _____________ ученици във втори клас.

Ние _____________ във ваканция.

3. Попълнете прaзните места с някоя от думите аз, ти, той, ние, вие, те.

______________ си напълно прав!

______________ сме тръгнали на дълъг път.

______________ съм научил всички букви от азбуката.

______________ е много добър певец.

______________ са хората, които очаквахме.

______________ сте свършили много добра работа.

error
error
error