error
error

ГЛАГОЛ

В речта можем да отделим и думи, с които назоваваме нещата, които правим и които се случват около нас. Тези думи наричаме глаголи: чета, пишат, ходиш, работя, гледате, вали, спя, искам, мога, живея...

Глаголите могат да бъдат открити с въпросите: Какво правя? Какво правиш? Какво прави? Какво правим? Какво правите? Какво правят?

Аз спя. Какво правя? Спя.

Слънцето топли земята. Какво прави? Топли.

Четем приказка. Какво правим? Четем.

Децата ходят на училище. Какво правят? Ходят.

Упражнения към тема ГЛАГОЛ

1. Открийте и подчертайте глаголите в текста.

Поповата лъжичка живееше в една много хубава локва. Тя си плуваше по цял ден, гмуркаше се, подскачаше, играеше си. Около нея имаше много жаби, те спореха помежду си, надвикваха се, но поповата лъжичка не им обръщаше внимание. Пък и тя беше много малка, за да се интересува за какво се карат жабите; нека се карат, тяхна си работа.

2. Напишете думи, които означават обратното на дадените

пример: сядам – ставам

влизам –

изгрява –

питам –

заспивам –

качвам се –

лягам –

3. Запишете глаголи, които са свързани с изредените съществителни.

славей – пее, лети, кълве

слънце –

вълк –

пчела –

ученик –

цвете –

вятър –

лампа –

error
error
error