error
error

ДВУСРИЧНИ ДУМИ

ААдам, Авел, агне, атлет, атом, ало, асма, аба

Ббяло, баща, братя, балон, борба, бреза, баба, баня, боя

Ввода, вятър, ваза, вълна, воал, воля, вулкан, въздух, време

Ггора, гъба, гълъб, гнездо, гръбнак, геврек, гущер, грива, гира

Ддете, дреха, дядо, дясно, долу, дълъг, давам, данък, дата, дъга

Еесен, елен, език, едно, един, Емил, елха, елфи, ехо

Жжито, живот, жажда, жерав, жираф, живак, жълъд, жаба, жонгльор

Ззима, змия, злато, замък, завой, захар, зърно, залък, звезди

Ииме, има, игра, игла, искам, изгрев, изток, избор, извор

ЙЙоан, йога, Йордан, Йода

Ккоте, куче, коза, капка, кора, къща, кошер, кораб, круша

Ллято, лале, люлка, листо, лице, литър, лекар, ласка, лъчи, Луна

Ммама, море, маса, масло, метал, мляко, момък, мозък, мисъл

Ннарод, нектар, Нина, ново, някой, нищо, нещо, Нептун, небе

Ооко, оса, орач, орел, ориз, образ, облак, охлюв, орех, огън

Ппиша, перо, писар, писмо, плоча, поток, памет, порой, паста

Рриба, река, руда, радост, ребро, ръжда, рицар, рамо, роза

Ссено, село, семе, скала, север, сила, светъл, Сатурн, Слънце

Ттяло, топка, тънък, трева, тухла, тенис, треньор, тото, таван

Уухо, ура, урок, уча, утро, удар, улей, упрек, успех, Уран

Ффурна, фурма, фургон, форма, футбол, фото, фризьор, фенер

Ххлебар, храна, хора, хижа, хоро, хапка, Христос

Ццвете, Цветан, цена, цифра, цяло, център

Ччета, чичо, чирак, чисто, чувал, чакам, човек, чапла

Шшатра, шепот, шишко, шипка, шетам, шепа

Щщипка, щраус, щурец, щепсел, щека, щедър

Ъъгъл

Ююрган, южен, юфка, юмрук, юрта, юни, юли, юнак

Яядро, яйце, ясно, ярко, ясен, ято, ясла, яка, яке

Упражнения към тема ДВУСРИЧНИ ДУМИ

1. Открийте в текста и препишете двусричните думи.

Баба и внуче

Иван е ученик във втори клас. Той може да чете. Драго е на баба Яна, че Иван може да чете.

– Чети, чедо, чети!

Иван свежда глава над книгата и още дълго чете.

В текста има думи, които съдържат повече от две срички. Препишете ги.

2. С дадените срички съставете и запишете колкото може повече двусрични думи.

ва  мо  ре  гон  ма  са  ла  за  стре

3. Разделете думите на срички пример: ку|пон

атом

живот

небе

форма

юмрук

балон

звезда

огън

хора

яйце

вода

извор

памет

цвете

замък

вулкан

йога

радост

човек

мляко

грива

капка

скала

шепот

здраве

дъга

ласка

трева

щъркел

спортист

ехо

мама

утро

ъгъл

име

error
error
error