error
error

НА ЕКСКУРЗИЯ

В понеделник всички отиват на екскурзия с колата на родителите на Калина и Явор. На 70 км от град Варна се намира нос Калиакра. Той е дълъг 2 км и е природен и археологически резерват. На нос Калиакра има останки от древна крепост. Близо до носа често плуват делфини. Скалите на носа са високи до 70 метра. Тук растат много видове растения, които не се срещат другаде. На север от Калиакра се намира Болата – красив залив с малък плаж.

error

нос Калиакра

error

крепостта

error

делфин

error

Болата

Упражнения към тема НА ЕКСКУРЗИЯ

Прочетете текста

В понеделник всички отиват на екскурзия с колата на родителите на Калина и Явор. На 70 км от град Варна се намира нос Калиакра. Той е дълъг 2 км и е природен и археологически резерват. На нос Калиакра има останки от древна крепост. Близо до носа често плуват делфини. Скалите на носа са високи до 70 метра. Тук растат много видове растения, които не се срещат другаде. На север от Калиакра се намира Болата – красив залив с малък плаж.

1. Отговорете на въпросите към текста.

Кога отиват на екскурзия всички? – _______________________

С какво ще пътуват? – ____________________________________

Къде се намира нос Калиакра? – ___________________________

Колко е дълъг нос Калиакра? – _____________________________

Какъв резерват е Калиакра? – ______________________________

Какви останки има там? – __________________________________

Колко са високи скалите? – ________________________________

Какви растения растат там? – ______________________________

Какво представлява Болата? – _____________________________

Къде се намира Болата? – __________________________________

Къде могат да се видят делфини? – ________________________

2. Попълнете празните места в текста.

На __________________

В ____________ всички отиват на екскурзия с ___________ на

______________ на Калина и ______________. На 70 км от град

______________ се намира ______________. Той е дълъг 2

км и е природен и археологически ________. На нос Калиакра има

______________ от ______________ крепост. Близо до носа

____________ плуват ___________. Скалите на носа са __________

до 70 метра. Тук растат много видове ________, които не се срещат

____________. На ___________ от Калиакра се намира Болата – красив __________ с _________ плаж.

error
error
error