error
error

ДЕТСКА СТАЯ. ИГРАЧКИ

error
error

цветни моливи

error

компютър

error

пожарна

error

часовник

error

влакче

error

топка

error

пъзел

error

кукла

error

листи за рисуване

error

камион

Упражнения към тема ДЕТСКА СТАЯ. ИГРАЧКИ

1. Попълнете изреченията с подходяща дума.

думи за попълване: дете, детето, деца, децата, детски, детската

____________ стая на Явор и Калина почти винаги е добре подредена.

Той е много послушно ____________ .

____________ на нашите съседи ми дойде на гости.

Родителите се стараят да осигуряват на своите ____________ вкусна и полезна храна.

____________ от трети клас организират празник.

Тази година на празника ще пеем ____________ и народни песни.

2. Съставете изречения с думите игра, играя, играчки.

3. Попълнете изреченията с подходящи названия на играчки.

Елена има нова ____________ с дълга руса коса.

Иван рисува с цветни ___________________________ .

Най-после успях да подредя ___________________ !

Хайде да си подаваме ___________________________ !

4. Коя е любимата ти играчка? Опитай се да я нарисуваш.

error
error
error