error
error

Поточетата

Преминавайки скалите, тревите и храстите всички ручейчета, разделени за момент, се събират отново като група деца, които майка им е повикала. И всичко се смее и пее радостно. Всяко водоскоче има свой глас, мек или твърд, сребърен или дълбок и всички образуват един очарователен концерт. Най-после разпръснатите струички се събират в едно общо корито, смесват водите и пяната си и поемат заедно пътя към равнината.

вода и скачам – водоскок ток – тече поток – потича равно – равнина ручей – ручейче поток – поточе поле

error
error