error
error

ТЕКСТОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ

Един мъдрец отиде при един княз. Но слугите на княза, като го видяха облечен с прости дрехи, не го пуснаха да влезе.

Той си отиде и се облече в красива дреха. Когато се върна, бе приет с почести и отведен направо при княза. Тогава мъдрецът свали дрехата си и започна да ѝ се кланя. Когато князът учуден попита защо прави това, той отвърна: „Защото разбрах, че при вас не се почитат добродетелта и достойнството, а красивите дрехи”.

мъдър

мъдрост

мъдрец

добро

доброта

добродетел

достоен

достойнство

Коя войска е по-страшна?

По-страшна е една войска от бръмбари с военачалник лъв, отколкото една войска лъвове с военачалник бръмбар.

войска и началник – военачалник

error
error