error
error

ТЕКСТОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ

Английският крал Джордж III пътувал веднъж през Нормандия и отседнал в една селска странноприемница. Поръчал си за закуска само едно яйце. Гостилничарят донесъл яйцето и писал в сметката една жълтица.

– Изглежда, яйцата са голяма рядкост по тия места – засмял се кралят.

– Не яйцата, а кралете – отговорил гостилничарят.

Нормандия – област във Франция

странник и приемам – странноприемница

гост – гостилница – гостилничар

Казват, че на пръстена на Питагор бил гравиран надписът: „Временният неуспех е по-добър от временния успех”

надпис – подпис

време – временен

успех – неуспех

– Разбра ли? – попитал един философ своя ученик.

– Да – отговорил ученикът.

– Нищо не си разбрал – казал философът. – Истинският признак на разбирането е радостта в очите, а не отговорът "да".

възприемам – разбирам – запомням – зная

Попитали мислителя Теокрит защо не пише.

– Защото така, когато искам, не мога, а когато мога, не искам – отвърнал Теокрит.

мисъл – мисля – мислител

мога – не мога

искам – не искам

Към един философ се отнесли с недоверие заради младостта му и той казал:

– Аз наистина съм млад, но съм чел стари книги.

младост, млад – старост, стар

доверие – недоверие

ново – старо

error
error