error
error

СРОДНИ ДУМИ

ПИША – описвам, отписвам, изписвам, надписвам, подписвам, предписвам, приписвам, преписвам, дописвам, записвам, писане, писмо, писание, писар

ЧЕТА – прочитам, разчитам, дочитам, почитам, зачитам, четене, четец, читантка

ЛЕЯ – излея, отлея, налея, полея, залея, разлея, пролея, подлея, слея, облея, прелея, долея

ПОМОЩ – помагам, помагане, помощник, помагало

НЕБЕ – небесен, небосвод

БОГ – божествен, обожествен, обожавам

ГОВОРЯ – изговоря, проговоря, надговоря, преговоря, поговоря, договор, договаряне, уговорка

РОД – роден, рожден, роднина, родина, народ, народен

УМ – умен, разум, разумен

Упражнения към тема СРОДНИ ДУМИ

1. Открийте и подчертайте общото в групите думи.

пример: риба, рибка, рибен, рибар, риболов

вода

воден

воденица

воденичар

наводнение

ръка

ръкав

ръкавели

ръкойка

ръкавица

дърво

дървесина

дървар

дървен

дърводелец

мъж

мъжество

мъжествен

мъжкар

омъжена

2. Открийте четирите групи сродни думи и ги запишете в колонки.

мед, род, гъба, път, пътник, гъбар, пътуване, медовина, меден, родина, народ, гъбена, пътувам, меденка, гъбарник, роднина

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

3. От подчертаните думи образувайте нови с посоченото значение. Показано е и как трябва да завършват думите.

пример: човек, който е млад – младеж (-еж)

човек, който е стар – _______ (-ец)

надарен с остър ум – _______ (-ен)

който ходи на лов – _______ (-ец)

който ходи за риба – _______ (-ар)

място за спортни игри – _______ (-ище)

човек, който пече хляб – _______ (-ар)

състезател по плуване – _______ (-ец)

човек, който е тръгнал на път – _____ (-ник)

който учи децата – _______ (-тел)

който се занимава със спорт – _______ (-ист)

състезател по бягане – _______ (-ач)

4. От дадените думи образувайте по две нови, които да са с противоположно значение.

пример: (за- / от-) лепя – залепя, отлепя

(на- / раз-) мотая –

(до- / от-) летя –

(за- / раз-) вързвам –

(из- / раз-) плета –

(под- / над-) земен –

(недо- / пре-) соля –

error
error
error