error
error

СРИЧКА

Сричката е множество от един или няколко звука, единият от които е гласен.

гласни:

 • А
 • Е
 • И
 • О
 • У
 • Ъ

съгласни:

 • М
 • С
 • Т
 • Л
 • К
 • П

Образуване на срички:

 • МА
 • ЛА
 • ТА
 • СА
 • ПА
 • КА
 • МЕ
 • ЛЕ
 • ТЕ
 • СЕ
 • ПЕ
 • КЕ
 • МИ
 • ЛИ
 • ТИ
 • СИ
 • ПИ
 • КИ
 • МО
 • ЛО
 • ТО
 • СО
 • ПО
 • КО
 • МУ
 • ЛУ
 • ТУ
 • СУ
 • ПУ
 • КУ
 • МЪ
 • ЛЪ
 • ТЪ
 • СЪ
 • ПЪ
 • КЪ
 • АМ
 • АЛ
 • АТ
 • АС
 • АП
 • АК
 • ЕМ
 • ЕЛ
 • ЕТ
 • ЕС
 • ЕП
 • ЕК
 • ИМ
 • ИЛ
 • ИТ
 • ИС
 • ИП
 • ИК
 • ОМ
 • ОЛ
 • ОТ
 • ОС
 • ОП
 • ОК
 • УМ
 • УЛ
 • УТ
 • УС
 • УП
 • УК
 • ЪМ
 • ЪЛ
 • ЪТ
 • ЪС
 • ЪП
 • ЪК

Думата се състои от една или повече срички. Броя на сричките в думата определяме по броя на гласните – колкото гласни има в една дума, от толкова срички се състои тя.

Упражнения към тема СРИЧКА

1. Образувайте и запишете срички с дадените съгласни и с всяка от гласните. Пример: Р – РО РУ РИ РЕ РА РЪ ОР УР ИР ЕР АР ЪР

Б –

В –

Г –

Ц –

Ж –

2. Прочетете сричките от задача 1 ясно на глас.

3. Разделете думите на срички.

Пример: ма|ма

къща

живот

есен

шепа

жаба

куче

песен

истина

ръце

добро

човек

кокиче

4. Препишете само сричките.

хл ат бре му вр ус дил ги шп ок зо

error
error
error