error
error

Човек се учи, докато е жив

Живял някога един мъдрец. Хората го почитали заради мъдростта му и добрите съвети, които им давал.

Една зимна вечер той седял замислен край огнището си. Някой почукал. В стаята влязло малко дете. То помолило за няколко горящи въглена, за да запали огъня у дома си. Детето не носело съд и старецът се почудил как ще отнесе въглените. Но детето се навело, загребало малко пепел в шепата си и върху пепелта сложило няколко искрящи въглена. Благодарило и си отишло.

Мъдрецът се замислил над случилото се. И от малкото дете той научил нещо.

Човек се учи докато е жив.

човек

човекът

човешки

човещина

човечество

мъдрец

мъдрецът

мъдреци

мъдър

мъдрост

уча

ученик

учител

училище

учение

огън

огънят

огньове

огнище

огнището

жив

живея

живот

жизнен

жизненост

стар – млад

старост – младост

мъдър – глупав

мъдрост – глупост

плитък – дълбок

плитчина – дълбочина

error
error