error
error

Неволята учи

Една жадна врана намери голямо гърне, до половината пълно с вода – затова нито можеше да достигне водата, нито да наведе гърнето. Тогава взе малки камъчета и ги пусна вътре. Така водата се издигна и враната утоли жаждата си.

жажда, жаден, ожаднял

Който иска много, изгубва и малкото

Една бабичка имаше кокошка, която снасяше всеки ден. Бабичката си помисли, че ако ѝ дава повече да яде, ще почне да снася по два пъти на ден. Но като почна да я храни по-често, кокошката затлъстя и не снасяше нито веднъж на ден.

Кой с каквото може

Дойдоха при една река двама души – единият сляп, другият куц. Искаха да преминат, но не можеха, защото единият не виждаше, а другият трудно ходеше. Тогаз мъдро решиха – куцият да води слепия, като му казва къде да стъпва, а слепият да носи куция. Така те преминаха реката.

сляп, незрящ, куц, сакат

Опишете какво е отношението към хората с увреждания във вашата страна, какво се прави, за да бъде облекчен техният живот и какво е отношението на обществото към тях.

error
error