error
error

СЪОБЩИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

Съобщителни са изреченията, с които съобщаваме някаква информация.

След всяко съобщително изречение поставяме точка, а когато то е незавършено – многоточие.

Двамата приятели обиколиха хълма.

След разходката се прибрахме уморени и гладни.

Още не мога да чета гладко и ясно.

Аз искам да решавам задачи, ама...

ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

Наричат се още въпроси. Въпросителни са изреченията, с които се обръщаме към някого, за да го попитаме нещо. Те се образуват с помощта на въпросителни думи.

кой

коя

кое

кои

какъв

каква

какво

какви

какво

къде

кога

как

колко

защо

що

ли

дали

нали

нима

В края на всяко въпросително изречение се поставя въпросителен знак.

Кой дарява ни живота?

Какво ще има за вечеря?

Къде отлетяха щъркелите?

Защо месечината е кръгла?

Обичаш ли пресни ягоди?

Дали ще прочетем цялата приказка?

Нима не разбра, че той е искрен?

Ще тръгнем заедно, нали?

Вързано върви, а отвързано стои. Що е то?

Да е човек, не е човек, а с човека приказва. Що е то?

Упражнения към тема СЪОБЩИТЕЛНИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

1. Открийте кои са изреченията в текста и ги препишете без грешки.

Зиме

зиме цялата природа е смълчана полята са затихнали гората спи зимния си сън спят и тихите избистрени реки под леда

често вали сняг в ясни дни той блести на слънцето като сребро студът е накичил клоните на дърветата с чудни цветя от скреж въздухът е кристално свеж

2. Преценете кои изречения са съобщителни и кои – въпросителни и поставете подходящи знаци в края им.

За шарена премяна

– Кой чука ____

– Петлето ____

– Какво искаш ____

– Нова пъстра премяна ____

– Нали имаш беличка ____ Защо не си доволно ____

3. Подчертайте въпросителните думи в изреченията.

Какво ще правиш през ваканцията?

Виждал ли си някъде новата ми тетрадка?

Кой чука на вратата?

Как се решава тази задача?

Защо се смее това дете?

Дали да изям един сладолед?

Къде зимуват раците?

Колко задачи ще имаме за домашно?

Кучето нали няма да ме ухапе?

Нима нямаш шофьорска книжка?

4. Подредете думите в изречения и поставете подходящи препинателни знаци в края им.

прозореца надникна през Никола

ли това вярно е

дреме на врабчето клончето

във жужаха пчели въздуха златни

ще кога ми гости на дойдеш

часа в влакът тръгва пет

ще какво утре бъде времето

error
error
error