error
error

СКОРОПОГОВОРКИ

Капак над калпак, под калпак пак капак.

Буля буре търкаля. Търкаляй, бульо, бурето.

Здравко здравец бере. Бери, Здравко, здравец, здрав да си ми, Здравко.

Лазар рало провлече през Разложко равно поле.

Прела Пена, прела Пена, па напрела и допрела три вретена.

Шепа шипки аз събрах, шипки с шипчета по тях.

Кантар катран тегли. Тегли, кантаре, катрана.

Слънчо гледа слънчогледа, слънчогледът Слънчо гледа.

Файтонът по понтона премина до фонтана.

error
error