error
error

ГАТАНКИ

Едно огнище цял свят огрява. Що е то? (Слънцето)

Не се вижда, а се чува. Що е то? (вятърът)

Шарена тояга през полето бяга. Що е то? (змията)

Да е човек, не е човек, а с човека приказва. Що е то? (книгата)

Върви без да се мести. Що е то? (часовникът)

Да е лед, не е лед; да е мед, не е мед. А се топи като лед и е сладко като мед. Що е то? (сладоледът)

error
error