error
error

УПОТРЕБА НА ПРЕПИНАТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ

1. Точката, въпросителната, удивителната, многоточието отбелязват края на изречението.

Освен в края на изречение, многоточие може да се употреби и при пауза между частите на изречението. Например: Веднъж ... ми стана много, много тъжно.

Точка се пише и при някои съкращения:

А. Монев; и т.н. (и така тататък); гр. (град); ул. (улица); и др.(и други) ...

2. Точка и запетая се пише при по-голяма пауза между частите на изречението.

Например:

Бяха се събрали ученици, родители, гости; всички, които искаха да присъстват на тържеството.

3. Двоеточие употребяваме при изброяване и пред пряка реч. Например:

Гласните звукове в българския език са: а, ъ, о, у, е, и.

Когато наближи часът на заминването, лисицата каза: – Ах! Аз ще плача.

4. Тире поставяме преди и след пряка реч, а също така и на мястото на думи, които се подразбират.

– Вкусно нещо – каза тя. – Аз много обичам сладолед.

Аз съм старателен, а ти – мързелив.

5. Скоби употребяваме, когато поясняваме, доуточняваме нещо в изречението.

Бях тръгнал (не помня закъде), когато заваля.

6. Кавички се използват за означаване на чужди думи (цитиране) и за обозначаване на имена на улици, организации, училища, учреждения, произведения на изкуството и други.

Спомних си какво беше казал един древен философ: „Човешко е да се греши.”

Живея на улица „Княз Борис I”.

„Стоян тука, не тука” е народна песен.

7. За употреба на запетаята вижте темата „Употреба на запетаята”.

Упражнения към тема УПОТРЕБА НА ПРЕПИНАТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ

Прочетете примерите и с помощта на учителя обяснете защо е употребен всеки препинателен знак.

Цял ден вали сняг. Вали и трупа. Затрупа покривите на къщите и земята. Всичко затрупа. Тихо и бяло. Като в приказка.

Проф. Маргарет Аликзандър е американка. Тя знае много добре български език.

1.Х.2019 г.

Къде отиваш? Ще се върнеш ли довечера? Кога ще излезем на разходка?

Внимавай! Слизай бавно! Не скачай!

Бяха се събрали много ученици – първокласници и второкласници; всички, които искат да се учат.

Добродетелите, които човек трябва да изгражда в себе си, са: Любов, Мъдрост, Истина, Свобода.

Честит рожден ден!

С уважение: П. Петров

Татко си чете вестника, а аз – приказката.

Първа награда – спортен екип, втора – компас, трета – въженце за скачане.

Влакът Варна-София тръгва след час.

Ще те чакам 10-15 минути и тръгвам.

Мачът „Ботев” – „Левски” е утре.

Ще те взема с мен – стига да искаш.

  • – Чакай малко, Мария!
  • – Защо?
  • – Да ти дам вестника за баща ти.

Гледах филм (не помня кой), когато токът спря.

Да учиш в Училище „Св. Константин Преславски” е много интересно.

error
error
error