error
error

ПРЕПИНАТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ

В текстовете на български език се срещат следните препинателни знаци:

( . ) точка

( ? ) въпросителна, въпросителен знак

( ! ) удивителен знак, удивителна

( , ) запетая, запетайка

( ... ) многоточие

( ; ) точка и запетая

( : ) две точки, двоеточие

( – ) тире

( ) [ ] { } / / скоби

„ ” кавички

error
error