error
error

ПОСЛОВИЦИ

Човек дорде се пази и Господ го пази.

Всяка жаба да си знае гьола.

Госта си гощавай, на врага прощавай!

След дъжд – качулка.

Казана дума – хвърлен камък.

Един гледа сватба, а друг – брадва.

Прави добро, за да получиш добро.

Хем сърби, хем боли.

Гарван гарвану око не вади.

Каквото си надробил, това ще сърбаш.

Не питай старо, а питай патило.

Когато котката я няма, мишките танцуват.

С любов и вяра всичко се постига.

По-добре късно, отколкото никога.

Голям залък лапни, голяма дума не казвай.

Птичката е малка, но кога брани гнездото си, и на усойница надвива.

Ако ръка дава, а сърце не дава – нищо не става.

Всеки мечкар своята мечка хвали.

Гори ли на съседа къщата, тичай да гасиш своята.

Не купувай къща, а съседи.

Казали на лисицата, а тя – на опашката си.

Сит на гладен не вярва.

Вред те търсих, дядо попе, само у вас забравих да ида.

Два пъти мери, един път режи.

Думата дума отваря.

Бистра водица – мирна главица.

Лете с абица, зиме с торбица.

Който не бърза, далеко стига.

error
error