error
error

Съчетания ЙО и ЬО

ЬО се пише след съгласна, а ЙО – след гласна или в началото на думата.

йод

йога

гьон

байо

синьо

район

Петьо

Ваньо

Пейо

Митьо

Йото

Йоцо

бульон

треньор

шофьор

Зайо

монтьор

майор

Йордан

Жельо

Ганьо

Стойо

Ботьо

Панайот

актьор

майонеза

лельо

Йосиф

кънкьор

фризьор

звукове и съчетавам – звукосъчетание

букви и съчетавам – буквосъчетание

цветове и съчетавам – цветосъчетание

Упражнения към тема СЪЧЕТАНИЯ ЙО И ЬО

1. Попълнете празните места с някое от съчетанията ЙО или ЬО.

папи__нка

ба__нет

ра__н

гал__вен

глезл__

пл__кна

кл__мба

к__поолу

г__л

лик__р

парламент__р

асанс__р

ма__р

ен__вче

фот__йл

монт__р

имена:

___цо

___нко

___вчо

Пе___

Вал___

Пана___т

___вка

___цо

Кръст___

Бот___

Кол___

Сто___

2. Какви са професиите на тези хора:

човек, който прави магии –

работник в мина –

пощенски служител, който разнася писма –

човек, който прави прически –

човек, който кара автомобил –

човек, който играе роли в пиеси или се снима в киното –

човек, който танцува на сцена –

3. Поправете грешките в изреченията.

На Гергйовден празнуват хората с имена Георги и Гергана.

Тренйорът на нашия отбор се казва Ьосиф Ьонков.

Ьордан Ьовчев е гимнастик и е участвал в шест олимпиади.

Автор на разказите за Бай Ганйо е писателят Алеко Константинов.

Бащата на Петйо е маьор в полицията.

error
error
error