error
error

ЕДНОСРИЧНИ ДУМИ

аз сак тон трап вещ мост ум сам там град път пръст Бог сън тук

грам пет прах ти сол вън грим плет плат те сом вар гръм пред

длан тя сос вир Крум през двор той сок вол клон пръв дълг ос сух

лов клюн прав дъжд нос сит дом крос връв свещ лост син дим

кръст кръв дроб кон дар връх филм лъв кол ден хълм танц лук нощ

клин край звън лют къс днес крак срам гръб лек как дъб кран сляп

грях мек крик дух го свят грах мрак дъх газ сват смях меч куп храм

фар слух вълк миг куп хор цар страх плъх мак химн цирк сняг праг

мраз чук трон пещ лист Марс трън наш глист мир ток лев здрав

Тези думи са едносрични, защото в тях има само една гласна. Едносричните думи се произнасят с едно отваряне на устата. Опитайте се да посочите гласната в едносричните думи.

Упражнения към тема ЕДНОСРИЧНИ ДУМИ

1. От текста препишете само едносричните думи.

Бе вече късна нощ. Тревите спяха и сънуваха чудни сънища. Старият бръмбар все така хъркаше в къщичката си. Само жълтурчето будуваше. Малката му чашка светеше и трептеше от ударите на сърцето му.

2. Поставете подходяща буква, за да се получат думи.

___з

с___н

т___

л___в

д___н

см___х

тр___н

т___н

т___к

с___м

д___жд

х___лм

в___лк

п___щ

в___щ

пр___х

гр___м

д___м

т___нц

м___г

л___ст

м___ст

ти___

дл___н

св___щ

н___щ

ц___р

м___р

___м

с___л

дв___р

д___м

дн___с

стр___х

т___к

гр___д

в___н

т___й

л___в

кр___к

х___мн

к___н

п___т

пл___т

кл___н

ф___лм

д___х

ц___рк

здр___в

3. Прочетете ясно на глас следните едносрични думи:

труд, мъх, дрон, дрян, трон, трън, друм, пещ, вещ, свещ, път, пот, пет

error
error
error