error
error

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ

Съществителните имена са думи, с които назоваваме: предмети: маса, стол, чайник, телевизор имена: Стоян, България, Рила, Пловдив, Америка, Ропотамо животни: динозавър, котка, куче, кон, орел растения: папрат, смокиня, дъб, кокиче, лук вещества: водород, озон, тротил, метан природни явления: земетресение, буря, дъга, изгрев неща от духовния свят на човека: любов, вяра, свобода, истина, мъдрост, Бог Съществителни имена са всички думи, които отговарят на въпроса "Какво е това?". Пред тях може да се постави някоя от думите един, една, едно, едни. Например: един молив, една книга, едно изречение, едни хора

Упражнения към тема СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ

1. Във всяка колонка зачеркнете думата, която не е съществително име.

прозорец компютър ходя молив

пея Пирин Европа Дунав

тигър лъв лебед вън

трева и въздух дъжд

2. Групирайте съществителните имена в колонки в зависимост от това, което означават.

врата, тъга, книга, радост, скромност, строител, смелост, върба, архитект, лекар, дъб, младост, риба, кокиче, кон, пеликан, обич, трудолюбие, картина

растения – _____________________________________

животни – _____________________________________

чувства – _____________________________________

качества – _____________________________________

предмети – _____________________________________

професии – _____________________________________

3. Открийте и подчертайте съществителните имена.

Всред полето, в една долчинка, обрасла с дребни храсти и тръни, се криеше един таралеж – нито много голям, нито много малък. За другар той имаше една костенурка.

Таралежът се казваше Бързоходко, а костенурката – Повлекана. Двамата бяха неразделни приятели.

error
error
error