error
error

МИТОВЕ

Много отдавна хората измисляли истории, за да си обяснят някои загадки и неща, които не разбират, като например светкавиците и гръмотевиците. Тези истории се наричат митове. Митовете обикновено разказват за това как се е появил светът, описват приключения на необикновени герои или предсказват бъдещето. В старите митове, предания и легенди можем да открием интересна информация за представите на древните хора за света.

ИМЕНА

За даването на имена има много стари обичаи. В миналото хората вярвали, че думите и имената имат магическа сила и били много внимателни, когато измисляли имена на реките, планините, долините, моретата и на всички неща около себе си. Различните народи имали различни обичаи при именуване. В някои райони на света хората вярват, че името е част от човека и може дори да повлияе на неговата съдба.

Има народи, които вярват, че едно име трябва да се носи само от един човек. Затова на новородените деца дават имена само на хора, които са починали, тъй като името вече е свободно и може да се ползва.

Традиция при българите е да кръщават новородените деца с име на жив човек от рода – обикновено с името на дядото или на бабата.

error
error