error
error

ГЛАВНИ БУКВИ

С главна буква започва всяко изречение.

С главна буква се пишат всички имена:

 • на континенти, държави, морета, градове, села, улици ...
 • на хора, на литературни герои, псевдоними, на религиозни и митически същества
 • на партии, културни институти, вестници, списания, училища, музеи, книги
 • на небесни тела – звезди, планети, комети ...

Прочетете:

 • България, Испания, Франция, Гърция, Турция, Румъния
 • Азия, Африка, Австралия, Европа, Америка
 • Черно море, Бяло море, Камчия, Атлантически океан
 • София, Варна, Стара Загора, Болград, Велико Търново, Атина, Заря
 • Марс, Земя, Юпитер, Сатурн, Уран
 • Зайо Байо, Кума Лиса, Кумчо Вълчо, Рапунцел, Баба Яга
 • Софийски университет "Свети Климент Охридски", Училище "Цар Симеон I"
 • Петър Иванов Желязков, Добромир Тодоров Стефанов
 • ООН, БАН, ВЕЦ

Упражнения към тема ГЛАВНИ БУКВИ

1. Напишете по три имена на:

държави –

реки –

планини –

градове –

мъже –

жени –

планети –

2. Подчертайте имената в откъсите от произведения на български автори.

...Тамо аз ще отговоря:

де се белий Дунав лей.

Де от изток Черно море

се бунтува и светлей.

Тамо, де се възвишава

горда Стара планина

и Марица тихо шава

из Тракийска равнина.

Българийо драга, мила,

земя, пълна с добрини...

Направило си Косето Босето гнезденце. Снесло си яйчица. Дошла веднъж Кума Лиса и рекла...

– Аз съм мъничка Гризана.

Кой си ти, та страх ме хвана?

– Аз съм Зайо Средногорски,

крия се от думи хорски...

3. Поправете сгрешените букви в текста.

– хей, момче! защо подплаши коня? не можеш ли да си пасеш мирно овцете?

– не исках да го подплаша, чичо.

– а защо викаш, защо удряш калпака?

– защото се зарадвах. отгатнах една гатанка.

– каква гатанка?

– ще ти я кажа, чичко. но не ми се карай за коня. мъчно се отгатва такава гатанка! затова толкова се зарадвах, като случих отговора. кое е това нещо, дето е от човека по-високо, а от кокошката по-ниско?

error
error
error