error
error

ВЪЛШЕБНИ СЛОВА

„Блага дума железни врата отваря.“

 • моля:
 • Моля Ви...
 • Много Ви моля...
 • Бих Ви помолил...
 • Искам да Ви помоля...
 • Ако обичате...
 •  
 • Моля те...
 • Много те моля...
 • Бих те помолил...
 • Искам да те помоля...
 • Ако обичаш...
 • благодаря:
 • Благодаря Ви...
 • Много Ви благодаря...
 • Бих искал да Ви благодаря...
 • Много съм Ви благодарен...
 •  
 • Благодаря ти...
 • Много ти благодаря...
 • Бих искал да ти благодаря...
 • Много съм ти благодарен...
 • заповядай:
 • Заповядайте!
 • Моля, заповядайте!
 •  
 • Заповядай!
 • Моля, заповядай!
 • извинявай:
 • Извинете!
 • Извинявайте много!
 • Моля за извинение!
 • Искам да Ви се извиня!
 •  
 • Извинявай!
 • Извинявай много!
 • Моля да ме извиниш!
 • Искам да ти се извиня!
 • Поздрави:
 • Добро утро!
 • Добър ден!
 • Добър вечер!
 • Добре дошли!
 • Здравей!
 • Добра среща!
 • Помага Бог!
 • Довиждане!
 • Сбогом!
 • отговори:
 • Добро утро!
 • Добър ден!
 • Добър вечер!
 • Добре заварили!
 • Здравей!
 • Дал Бог добро!
 • Дал ти Бог Добро!
 • Довиждане!
 • Сбогом!

Пожелания:

 • Поздравявам Ви във връзка с ...
 • Честит празник!
 • Успех!
 • Приятен ден!
 • Всичко хубаво!
 • Лека нощ, приятни сънища!
 • Бог напред, ние след него! – пожелание при тръгване на път
 • Желая Ви щастие!
 • Честит рожден ден!
 • Бъди здрав!
 • Приятна работа!
 • Всичко добро!
 • Сърдечни благопожелания!

Силата на вълшебните слова зависи от това как ще ги произнесем – приветливо, от сърце, гледайки в очите този, към когото се обръщаш.

Упражнения към тема ВЪЛШЕБНИ СЛОВА

1. Попълнете изреченията с подходящи учтиви думи и изрази.

_________________________________ , обяснете ми как да стигна до гарата.

_________________________________ , не исках да ви засегна!

_________________________________ , че задържахте асансьора.

_________________________________ , вземете си от сладките.

2. Съставете изречения, подобни на тези в предната задача.

3. Какво казват възпитаните хора в следните случаи:

Срещате някого на улицата през деня:

Прибирате се вечер вкъщи:

След ставане сутрин:

На тръгване:

Преди лягане:

В дома ви влизат гости:

Някой ви подава нещо:

Вие подавате нещо на някого:

error
error
error