error
error

ЕЗИЦИ

Хората от различните народи говорят на различни езици. Първият език, който човек научава, е неговият роден език, защото това е езикът на неговия род. Нашият роден език е българският. Българският е един от древните езици. Той е звучен и мелодичен.

В някои държави се говорят много езици, затова е прието да има един език, който се нарича „официален“. В света има повече от 15 000 различни езици.

Езикът е като жив организъм. Той постоянно се променя – някои думи отпадат, други думи започват да се използват като нови, периодично се променят част от правилата в граматиката.

ПИСМЕНОСТ И КНИГИ

Хората пишат, за да предават информация. В миналото хората ползвали и други начини за предаване на информация – чрез легенди, митове, приказки, песни, които се предавали устно.

Хората пишат в различни посоки – например китайците пишат с йероглифи, които подреждат от горе надолу в колонки. Арабите пишат от ляво надясно, като нямат букви за гласни. Има места, където заглавието на книгата е на последната страница. В древността някои народи са пишели чрез картинки – например маите, египтяните, индианците и др. Някои народи са пишели чрез шарки и шевици, а други са пишели с възли на специални въженца.

В началото хората пишели върху камък или върху глинени плочки. По-късно започнали да пишат върху папирус, който правели от листата на някои растения или от кожа на определени животни.

Преди около 550 години били изобретени първите печатарски машини, което улеснило разпространението на книгите. По този начин знанието достигнало до повече хора.

error
error