error
error

В ХОТЕЛА

error

Елена и Иван са на почивка в България. Заедно със своите родители – Димитър и Ана – са отседнали в хотел близо до морето. Димитър и Ана са в стая номер 3. Елена и Иван са в стая номер 4. В стаята на родителите има едно голямо легло. В стаята на децата има две малки легла.

нула

едно

две

три

четири

пет

шест

седем

осем

девет

десет

Упражнения към тема В ХОТЕЛА

1. Попълнете празните места в текста.

Елена и __________ са на почивка в ______________. Заедно със

своите __________________ – Димитър и Ана – са отседнали в хотел

близо до _______________. Димитър и Ана са в стая номер _______.

Елена и Иван са в ___________________ номер ____________.

В стаята на родителите има _____________ голямо ____________.

В стаята на децата има ____________ ____________ ____________.

2. Отговорете на въпросите.

Къде са Елена и Иван?

Как се казват родителите на Елена и Иван?

Къде се намира хотелът?

В коя стая са настанени родителите?

В коя стая са настанени децата?

Колко легла има в стаята на децата?

Колко са леглата в стаята на Димитър и Ана?

3. Прочетете текста и попълнете празните места в него с подходящи думи.

_______________ съм на почивка в ______________ , в град Варна. С мен ___________ моите родители. Нашият ______________ е близо до Морската градина. Стаята ми _______ голяма. ____________ на родителите ми също _________ голяма. През прозорците се вижда __________.

думи за попълване: морето, България, е, са, стаята, хотел, е, аз

4. Запишете с думи отговорите на задачите.

1 + 1 = _______

7 – 4 = _______

4 . 2 = _______

9 – 2 = _______

5 – 4 = _______

8 – 4 = _______

10 – 5 = _______

6 + 3 = _______

6 – 6 = _______

5 + 5 = _______

4 + 2 = _______

7 + 3 = _______

error
error
error