error
error

ГАТАНКА
(народна приказка)

Излезе старец в полето. Захвана да маха с ръце и да пуска птици. Те излитаха заедно по три. Всяка птица има свое име.

Когато излязоха първите три птици, почна да вали сняг.

Когато из ръкавите на стареца излезе втората тройка, снегът се стопи.

Най-сетне старецът пусна от ръкавите си последните три птици. Заваля ситен дъжд. Листата бързо окапаха.

Тия птици не са като другите птици. Всяка има по четири крила. А всяко крило има по седем пера. Перата имат различни имена. Всяко перо до половината е бяло, а от там нататък е черно.

Кои са старецът, птиците, крилата и перата?

  • ден и нощ – денонощие
  • седем – седмица
  • бяло – черно
  • ден – нощ
  • криле на птица
  • криле на самолет
error
error