error
error

СЪГЛАСНИ

Б

В

Г

Д

Ж

З

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Упражнения към тема СЪГЛАСНИ

1. Измежду буквите открийте и оградете само съгласните.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ 

2. Свържете главните букви със съответните им малки.

 • Б
 • Д
 • Й
 • М
 • Р
 • Г
 • Ц
 • й
 • б
 • д
 • г
 • м
 • ц
 • р
 • В
 • Х
 • Щ
 • Ч
 • С
 • З
 • Л
 • х
 • щ
 • в
 • ч
 • з
 • л
 • с
 • Ф
 • Ж
 • К
 • Н
 • Т
 • П
 • Ш
 • ж
 • ф
 • н
 • к
 • ш
 • т
 • п

3. Запишете с ръкописни букви:

 • Б___
 • Д___
 • Й___
 • Н___
 • С___
 • Х___
 • Ш___
 • б___
 • д___
 • й___
 • н___
 • с___
 • х___
 • ш___
 • В___
 • Ж___
 • К___
 • П___
 • Т___
 • Ц___
 • Щ___
 • в___
 • ж___
 • к___
 • п___
 • т___
 • ц___
 • щ___
 • Г___
 • З___
 • М___
 • Р___
 • Ф___
 • Ч___
 • г___
 • з___
 • м___
 • р___
 • ф___
 • ч___
error
error
error