error
error

УПОТРЕБА НА ЗАПЕТАЯТА

Запетая се пише, когато в изречението изреждаме сходни неща: Очите, устата, носът и брадата са части на главата. Ходили, скитали, падали, ставали, мечата дупка стигнали.

Със запетая се отделя обръщението от останалите думи в изречението: Бабо, ще ни дойдеш ли на гости? Помогни ми, Иване! Моля ви, деца, бъдете търпеливи!

След думите, с които възкликваме, се пише запетая: Ох, колко е горещо навън!

Запетая се поставя пред И и ИЛИ, когато са употребени повече от един път: Или ще четем книга, или ще решаваме задачи.

И пяхме, и играхме, и се смяхме – до късно през нощта.

Запетая се поставя пред следните думи: а, че, но, ако, за да, обаче, понеже, ала, който, която, което, които, както, когато, където, колкото и др. Бързах много, но не успях да ги догоня. Победихме, понеже тренирахме упорито.

Понякога тези думи са в комбинация с други. Тогава запетаята се поставя пред цялото съчетание: Не се представих добре, макар че учих сериозно. Това е книгата, за която ти разказвах.

Упражнения към тема УПОТРЕБА НА ЗАПЕТАЯТА

1. Открийте къде трябва да има запетаи и ги напишете.

Срещнали се на една поляна Кумчо Вълчо Кума Лиса Баба Меца.

От домати краставици пипер и лук се прави вкусна салата.

Ах колко е топла морската вода!

Обичам и танците и песните.

Не може да правиш две неща едновременно – или ще играеш или ще говориш по телефона!

Цял ден копах плевих поливах и сега е време да си почина.

Бъзай бързай ще изпуснеш автобуса!

2. Открийте кои са обръщенията в изреченията и поставете запетаи.

Моля те татко пусни ме да отида на кино!

Косе Босе дай ми едно яйчице!

Разкажи ми някоя нова приказка дядо.

3. Напишете три изречения, всяко от които да съдържа обръщение. Нека обръщението да е на различно място във всяко изречение – в началото, в средата и в края.

`

4. Подчертайте в изреченията думите, пред които има запетая.

Казали на лисицата, а тя – на опашката си.

Бих искал да играя, но нямам време.

Разбра ли, че ще ни дадат награда?

Упражнявах се много, за да съм сигурен, че ще се справя добре.

Викал момъкът неволята, ала никой не му отвърнал.

Ще го намерим, където и да се е скрил.

Не му повярвах, въпреки че много се стара да ме убеди.

Взех книгата, за която бях дошъл.

5. Съставете изречения, които да включват: макар че, който, ала, тъй като.

error
error
error