error
error

Трите котета

Три котета – черно, сиво и бяло – видели мишка ... и се хвърлили подир нея! Мишката скочила в кутия с брашно. Котетата – подир нея! Мишката избягала, а от кутията излезли ... три бели котета.

Трите бели котета видели на двора жаба и се втурнали подир нея. Жабата се скрила в един стар кюнец. Котетата – подир нея. Жабата избягала, а от кюнеца изскочили три черни котета.

Трите черни котета видели в езерото рибка и се хвърлили подир нея. Рибката избягала, а от водата изскочили три мокри котета.

И така трите мокри котета тръгнали към къщи. По пътя изсъхнали и станали пак черно, сиво и бяло.

error
error