error
error

НА ПЛАЖ

error

Семейството отива на плаж.

error
error

пояс

error

сладолед

error

чадър

error

хавлия

error

лодка

error

чайка

error

кораб

error

Елена и Иван плуват в морето.

Упражнения към тема НА ПЛАЖ

1. Прочетете гатанката.

Да е лед – не е лед.

Да е мед – не е мед.

А се топи като лед

и е сладко като мед.

Що е то?

(сладолед)

Как ще проверите с коя буква завършва отговорът на гатанката?

2. Попълнете изреченията с подходящи думи.

думи за попълване: хавлия, чадър, спасител, кораб, лодка, пояс, сладолед, чайка, плаж, море

Ако на плажа е много горещо, ще седим под ___________ на сянка.

Утре ще ходим на ______________________ , само да не вали!

_____________________________________ плава в синьото море.

Първо ще си постеля _________ , а след това ще хапна ________ .

В морето плават малки _______________________ с бели платна.

Деца с _________________ плуват в _________________ .

____________________ наблюдава от своя пост.

____________________ се гмуркат във водата и ловят риба.

3. Запишете думите със следните значения:

морска птица –

пясъчна ивица край брега –

голямо водно превозно средство –

малко превозно средство по вода –

голяма кърпа, която постиламе на плажа –

грижи се за живота на плажуващите –

пази ни сянка на плажа –

помага на тези, които не могат да плуват –

голям воден басейн –

error
error
error