error
error

ЧЛЕНУВАНЕ

С думите назоваваме различни неща. Когато искаме да уточним, че някои от тях са ни познати, ние ги членуваме, като казваме:

стол (някой стол) столът, стола (точно този стол)

Татко купи нов стол. Столът е със светъл цвят. Цветът на стола ми допада.

вратар (някой вратар) вратарят, вратаря (точно този вратар)

Симеон е вратар. Вратарят получи жълт картон. През второто полувреме смениха вратаря.

книга (някоя книга) книгата (точно нази книга)

Мама ми донесе книга. Книгата има интересна корица.

дете (някое дете) детето (точно това дете)

Вчера срещнах едно дете. Детето носеше цвете.

Упражнения към тема ЧЛЕНУВАНЕ

1. Променете думите в скоби така, че да се получат правилни изречения.

Децата прибраха (играчка) ______________________ си по местата им.

Колко (момиче) _____________________________ има във вашия клас?

В нашето училище (учител) ______________ се грижат да научаваме много нови неща.

(птица) _________________ свива гнездо в клоните на (дърво) _____________________________.

(Готвач) _____________ разбърква (супа) ___________ с черпака.

Всички се качиха в (кола) __________________ и потеглиха към (море) _____________________________.

2. Когато една дума завършва на Щ и се членува с -ТА, се получава струпване на съгласни -ЩТ-, например помощ – помощта. Като спазвате това правило, членувайте правилно думите в скоби.

Бабата извадила житената питка от (пещ) ___________.

През (нощ) _____________________ заваля пухкав сняг.

(Мощ) _______________________ на дъба победи бурята.

(Свещ) ___________ разпръсква бледите си лъчи в мрака.

3. Подчертайте членуваните думи в текста.

Горкият

Пусто – опустяло,

да му се не види,

все на мен се сипят

всичките обиди!

Гърнето разляло

млякото в долапа,

сладкото самичко

снощи се излапа.

Гвоздеят разкъса

новите ми гаши,

аз съм бил научил

котката да дращи.

Дето си строшила

баба очилата –

аз съм бил ги сложил

скришом под кревата.

Пусто – опустяло,

да му се не види,

аз ли ще преглъщам

всичките обиди?

error
error
error