error
error

НАРЕЧИЯ

Някои думи поясняват как, кога, къде и в каква степен се извършва някакво действие.

КЪДЕ:

(от)горе – (от)долу

(от)вътре – (от)вън

(от)ляво – (от)дясно

близо – далеч

наоколо

КОГА:

вчера – днес – утре

преди – сега – после

някога – днес

рано – късно

всякога = винаги = постоянно

КАК:

бързо – бавно

добре – зле

удобно – неудобно

КОЛКО:

малко – много, доста, твърде

Упражнения към тема НАРЕЧИЯ

1. Отговорете на въпроса след изречението.

пример: Вчера валя дъжд. Кога? Вчера.

Живели някога един дядо и една баба. Кога?

Някой пееше наблизо. Къде?

Житената питка бързо се търкулнала по пътеката. Как?

Ще мълча нарочно, няма да отговарям на въпроси. Защо?

2. Отговорете с по една дума на въпросите.

Как бяга заекът?

Как пее славеят?

Колко обичаш шоколад?

Кога светят звездите?

Къде падна ябълката?

3. Разпределете думите на подходящите според смисъла им места:

отпред, вкъщи, много, слабо, вчера, затова, рано, малко, силно, навън, после, доста, наопаки, неволно

къде –

кога –

как –

колко –

защо –

4. След всяко изречение са дадени по няколко наречия. Изберете някое от тях и попълнете празните места.

____________________________ ще посетим музея. (скоро, утре, заедно)

Автобусът ________________________ зави. (рязко, внезапно, плавно)

Аз ______________ ходя на гости на баба си. (често, рядко, понякога)

Бурният вятър духаше ______________________________________. (силно, страшно, неспирно)

Момичето ______________________________________ се засмя. (радостно, звънко, неочаквано)

Охлювът пълзи _______________________________________ по скалата. (бавно, лениво, нагоре)

________________________ птиците ще се върнат от топлите страни. (скоро, напролет, тук)

Учи __________________________________ уроците си, ако искаш да се справиш. (старателно, прилежно, редовно)

Слушайте ________________________________________ , няма да повтарям! (внимателно, понякога, неволно)

error
error
error