error
error

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Нещата около нас имат определени признаци, качества, свойства.

Например: ново училище, широк двор, висока планина, малко дете, зелена трева, български език, дървена кутия, храбър юнак, горско цвете.

Думите, които назовават признак или качество, се наричат прилагателни имена. Те служат за поясняване на съществителните имена.

Прилагателните имена с откриват с един от въпросите: Какъв? Каква? Какво? Какви?

липов чай – какъв чай? – липов

нежна песен – каква песен? – нежна

весело дете – какво дете? – весело

цветни моливи – какви моливи? – цветни

Упражнения към тема ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

1. Открийте и подчертайте прилагателните имена в текста.

Край морския бряг

Малкият ми син и аз крачехме бавно по алеята на високия морски бряг. Над синята морска шир сякаш милиони златни люспи трептяха под лекия утринен полъх, а ярките им отблясъци заслепяваха очите ни.

Великолепното лятно утро, омайният околен пейзаж и свежият морски въздух ни опиваха и ние пристъпвахме мълчаливо.


2. Запишете прилагателните имена според техните значения.

пример: направен от дърво – дървен

направен от стъкло –

надарен с красота –

притежава ум –

не се бои от опасности –

боядисан в цвят, който се получава от жълто и синьо –

3. Запишете в празните места подходящата форма: червен, червена, червено, червени.

Вълкът предложил на __________________ шапчица да се надпреварват кой пръв ще отиде при баба ѝ.

Мартениците се правят от бял и __________________ конец.

По клоните на дървото зрееха __________________ ябълки.

В градината, до оградата, расте чудно __________________ цвете.

4. Запишете подходящи прилагателни имена към следните думи:

_____________________ цвете

_____________________ момче

_____________________ герой

_____________________ кола

_____________________ език

_____________________ дърво

error
error
error